Có nên mua máy khoan cầm tay cũ, khoan hàng bãi để sử dụng trong gia đình?

Nhận xét