Khoan pin sạc đầy dùng được bao nhiêu lâu? Vặn được bao nhiêu con vít?

Nhận xét